Annika Andersson

I detta uppdrag hjälpte vi textilkonstnären Annika Andersson att presentera sin konstnärliga verksamhet i en webbsida med portfolio. Vi byggde en webbplats som Annika själv på ett enkelt sätt kunde uppdatera med nya verk, bilder och texter efter hand.
Gå till Annika Anderssons hemsida
Vi använder oss utav denna tjänst till de som behöver
portfoliobox

Naima Burnett

Vi skapade hennes portfolio

Lokalföreningen Hepatit C

Lokalföreningen Hepatit C är en ideell patientförening med mål att alla med Hepatit c skall bli virusfria.
Vi gjorde hemsidan åt dem samt hjälper till med deras återkommande nyhetsuppdateringar.
Gå till Hepatit C hemsida